ES

 

 

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “UAB "Shakespeare Music" naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra”.

 

UAB "Shakespeare Music" įkurta 2012 m. spalio mėn. UAB “Shakespeare Music” yra pirmas ir Lietuvoje vienintelis nepriklausomas muzikos turtinių teisių administravimo subjektas. Įmonės veiklos paslaugos ir produktai yra skirti verslui. Tai unikali paslauga apimanti:

a) muzikos gamybą, tinkamos muzikos parinkimą komercinėms patalpoms, televizijai, kinui ir reklamai

b) licencijų išdavimą naudoti muziką a) punkte minėtoms reikmėms bei

c) techninį sprendimą, garantuojantį įmonės klientams tinkamą muzikos perdavimą.

Produktas yra 99 proc. sukurtas Lietuvoje, kur 1 proc. produktų ir paslaugų kūrime ir pardavime iš esmės, sudaro konsultavimasis užsienyje. Šiuo metu eksportas sudaro 11,43 proc. Svarbu paminėti, kad paskutiniais metais vykdomas eksportas turėjo ženklios įtakos ir įmonės augimui Lietuvoje, kuomet pavyko pasirašyti sutartis, nes įmonės tarptautuiškumas sustiprino prekinį ženklą.

Dėl itin palankios įstatyminės bazės, puikios konkurencinės aplinkos ir gausybės tarptautinio kapitalo įmonių centrinių biurų Londone, įmonė pradėjo skverbimosi procesą į Jungtinės Karalystės rinką. Dalyvavimas Londone organizuojamoje parodoje davė ryškių rezultatų. Aukščiausio lygio parodos garantuoja parodos dalyviams susitikimus su verslais norinčiais įsigyti siūlomas paslaugas. Shakespeare Music po parodos pradėjo vesti derybas dėl muzikos paslaugų teikimo su tokiais rinkos rykliais kaip Tesco, Acevo, Sainsbury's ir Rush Hair. Sėkmingai pradėtos teikti paslaugos bendradarbiaujant su Sony Music (sinchronizavimo licencijos bei muzikos produkcija) ir kitais smulkesniais leidėjais bei restoranų tinklu ITSU teikiant ir muzikos licencijas ir muzikos transliavimo paslaugas komercinėse patalpose. Vėliau metų pabaigoje dalyvavimas tarptautinėje aviacijos parodoje Dubajuje lėmė didelių tarptautinių klientų derybų pradžią, kurio pasekmėmis galima buvo džiaugtis šių metų eigoje. Be stambesnių tarptautinių renginių įmonė pradėjo produkto skvarbą į kaimynines valstybes. Šiuo metu įmonės teikiamomis paslaugomis naudojasi kompanijos Estijoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

 

Atsižvelgiant į sudėtingą muzikos produkcijos kūrimo, jos leidybos bei licencijavimo veiklos sritį ir tamprią konkurenciją,- įmonės pozicionavimas tarptautinėse parodose, kur užmezgiami kontaktai ir pradedamos derybos,- be galo svarbu nuolatos būti karščiausiuose taškuose, kur tarptautinių kompanijų pirkimų vadovai ir kiti sprendžiamąją galią turintys asmenys atvyksta įsigyti paslaugų ir prekių.

 

Šiuo metu įmonė itin suinteresuota savo produkcijos eksporto plėtra bei naujų tikslinių rinkų paieška ir dar didesniu įsitvirtinimu tose šalyse, į kurias jau vykdomas eksportas. Dalyvavimo tarptautinėse parodose tikslas - sutikti potencialius pirkėjus, kurių versle yra naudojama muzika: nuo kavinių, restoranų ar viešbučių iki oro uostų, transporto priemonių ir pasaulinių muzikos leidėjų. Ši veikla paskatins ir paspartins įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didėjimą, plėtrą ir vystymąsi, stabilų įmonės pajamų augimą. Šio projekto ribose įmonė ketina sudalyvauti aštuoniose tarptautinėse parodose. Projektas tai pat prisidės prie Lietuvos tarptautinės prekybos balanso gerinimo. Naujų ryšių užmezgimas bei partnerystė ir bendradarbiavimas tiesiogiai įtakos ir partnerių apyvartos didėjimą.   

 

UAB „Shakespeare Music“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Projekto numeris 03.2.1-LVPA-K-801-05-0319.

 

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendinamo projekto tikslas - UAB "Shakespeare Music" konkurencingumo didinimas.

 

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 42 153,00 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėnesių.

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.shakespearemusic.com.

 

Let's talk

 

General & Business Enquires

info@shakespearemusic.com

 

Right Holders Enquires

legal@shakespearemusic.com

Vilnius Bureau 

Jogailos str. 11/2             

LT-01116, Vilnius             
​​​​​​​+370 688 03416

 

London Bureau

20-22 Wenlock Road, London N1 7GU

london@shakespearemusic.com

+447873252452

Contact us

FAQGateway Login