Shakespeare Music implements partially financed project from EU funds “Breakthrough Innovation in Development of Digital Music Marketing”

July 17, 2020

 

Shakespeare Music implements partially financed project from EU funds “Breakthrough Innovation in Development of Digital Music Marketing”

Company seeks to enlarge its activities permanently creating and supplying market with alternative innovative solutions based on the production of cultural and creative industries, influencing economic growth of the intellectual property market and  together with partners: Vytautas Magnus University and Lithuanian Music and Theatre Academy seeks to implement a project financed by European Union. Full project budget amount is - 920 796,53 Eur. Allocated EU financial support is  - 533 375,97 Eur. Project financed from Europe's Regional Development Fund. Duration of project implementation is – 24 months.

 

Below is more about the project in Lithuanian

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Proveržio inovacijos skaitmeninės muzikos industrijos plėtrai”

 

UAB „Shakespeare Music” – nepriklausomas kolektyvinio administravimo subjektas, susikūrė 2012 metais kaip alternatyva tradiciniam kolektyvinių teisių administravimo institutui. Lietuvos mastu inovatyvi įmonės veikla duoda didelį postūmį kultūrinių ir kūrybinių industrijų vystymuisi šalyje. Įmonė siekia plėsti veiklos apimtis ir toliau kuriant bei siūlant alternatyvius, inovatyvius sprendimus, paremtus kultūrinių ir kūrybinių industrijų produkcija, skatinančius ekonominį augimą intelektinės nuosavybės rinkoje bei kuriant pažangius produktus. Šiuo tikslu kartu su projekto partneriais - Lietuvos muzikos ir teatro akademijair Vytauto Didžiojo universitetu numatoma įgyvendinti ES finansuojamą projektą. Įgyvendinus projektą rinkoje bus įdiegtos inovatyvios audiovizualinės technologijos, skatinančios platesnį kūrybinį bendradarbiavimą, labiau paklausą atitinkančių kūrybinių produktų kūrimą. Sukurtas produktas užtikrins kūrėjams didesnę finansinę grąžą, tai tiesiogiai įtakos kūrinių pasiūlos, jų įvairovės augimą, aukštesnį paklausos ir pasiūlos suderinamumą.

 

Įmonės tikslai, kurių pasiekimui būtina vykdyti MTEP veiklas ir įgyvendinti projektą yra:

1. Skatinti naujų grupių, kūrinių kūrimą ir muzikos įvairovę.

2. Prisidėti prie Lietuvos intelektinio nuosavybės instituto vystymosi kuriant pažangų indėlį į skaitmeninio amžiaus muzikos industriją.

3. Skatinti teisėtą kultūros produktų vartojimą, teisių savininkams ir visuomenei užtikrinimą; priimtiną ir abipusiai naudingą komunikaciją, grįstą ne bauginimo priemonėmis, bet savanorišku įsitraukimu.

4. Pasivyti Europos Sąjungos nares senbuves, Lietuvoje ir už jos ribų didinant pajamas už muzikos kūrinių naudojimą internete.

 

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendinamo projekto tikslas - atlikti mokslinius tyrimus sukuriant personalizuotą adaptyvią foninės muzikos valdymo platformą..

 

Bendras projekto biudžetas – 920 796,53 Eur.

 

Gautas finansavimas - 533 375,97 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesių.

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.shakespearemusic.com.

 

Let's talk

 

General & Business Enquires.

info@shakespearemusic.com

 

Right Holders Enquires

legal@shakespearemusic.com

Vilnius Bureau 

Jogailos str. 11/2             

LT-01116, Vilnius             
​​​​​​​+370 688 03416

 

London Bureau

20-22 Wenlock Road, London N1 7GU

london@shakespearemusic.com

+44 (0) 74 1389 7479

Warsaw Bureau

Spektrum Tower Twarda 18, 00105 Warsaw, Poland

poland@shakespearemusic.com

+48534579852

Contact us

FAQGateway Login