ShakespeareMusic Logo
Shakespeare Music
Eu Projects Hero Image

EUROPOS

SĄJUNGOS

PROJEKTAI

Kultūra. Inovacijos. Mokslas. Laisvė. Žmonių teisės. Taika. Lygybė. Solidarumas. Teisingumas. Mes stipresni kartu.

Eu Projects Background Image

Naujų rinkų paieška

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “UAB "Shakespeare Music" naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra”. UAB „Shakespeare Music“ įgyvendinamo projekto tikslas - UAB "Shakespeare Music" konkurencingumo didinimas. Ši veikla paskatins ir paspartins įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didėjimą, plėtrą ir vystymąsi, stabilų įmonės pajamų augimą. Atsižvelgiant į sudėtingą muzikos produkcijos kūrimo, jos leidybos bei licencijavimo veiklos sritį ir tamprią konkurenciją,- įmonės pozicionavimas tarptautinėse parodose, kur užmezgiami kontaktai ir pradedamos derybos,- be galo svarbu nuolatos būti karščiausiuose taškuose, kur tarptautinių kompanijų pirkimų vadovai ir kiti sprendžiamąją galią turintys asmenys atvyksta įsigyti paslaugų ir prekių. UAB „Shakespeare Music“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Projekto numeris 03.2.1-LVPA-K-801-05-0319. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 42 153,00 Eur investicijų suma. Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėnesių.

Proveržio inovacijos skaitmeninės
muzikos industrijos plėtrai

Įmonė siekia plėsti veiklos apimtis ir toliau kuriant bei siūlant alternatyvius, inovatyvius sprendimus, paremtus kultūrinių ir kūrybinių industrijų produkcija, skatinančius ekonominį augimą intelektinės nuosavybės rinkoje bei kuriant pažangius produktus. Šiuo tikslu kartu su projekto partneriais - Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Vytauto Didžiojo universitetu numatoma įgyvendinti ES finansuojamą projektą. Įgyvendinus projektą rinkoje bus įdiegtos inovatyvios audiovizualinės technologijos, skatinančios platesnį kūrybinį bendradarbiavimą, labiau paklausą atitinkančių kūrybinių produktų kūrimą. Sukurtas produktas užtikrins kūrėjams didesnę finansinę grąžą, tai tiesiogiai įtakos kūrinių pasiūlos, jų įvairovės augimą, aukštesnį paklausos ir pasiūlos suderinamumą. Įmonės tikslai, kurių pasiekimui būtina vykdyti MTEP veiklas ir įgyvendinti projektą yra: 1. Skatinti naujų grupių, kūrinių kūrimą ir muzikos įvairovę. 2. Prisidėti prie Lietuvos intelektinio nuosavybės instituto vystymosi kuriant pažangų indėlį į skaitmeninio amžiaus muzikos industriją. 3. Skatinti teisėtą kultūros produktų vartojimą, teisių savininkams ir visuomenei užtikrinimą; priimtiną ir abipusiai naudingą komunikaciją, grįstą ne bauginimo priemonėmis, bet savanorišku įsitraukimu. 4. Pasivyti Europos Sąjungos nares senbuves, Lietuvoje ir už jos ribų didinant pajamas už muzikos kūrinių naudojimą internete. UAB „Shakespeare Music“ įgyvendinamo projekto tikslas - atlikti mokslinius tyrimus sukuriant personalizuotą adaptyvią foninės muzikos valdymo platformą.. Bendras projekto biudžetas – 920 796,53 Eur. Gautas finansavimas - 533 375,97 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesių.

Inovatyvus dizainas ir rinkodara

Pradedamas įgyvendinti projektas „Inovatyvaus paslaugos dizaino sukūrimas, diegimas ir rinkodarinės inovacijos įmonėje „Shakespeare Music“ 2021 m. gruodžio 23 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1398 UAB „Shakespeare Music“ projektui „Inovatyvaus paslaugos dizaino sukūrimas, diegimas ir rinkodarinės inovacijos įmonėje „Shakespeare Music“ skirtas 70 000,00 Eur finansavimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Shakespeare Music yra viena iš kelių kompanijų pasaulyje, teikianti galutinio vartotojo patirties gerinimo paslaugas per muzikos sprendimą verslams (apimantį muzikos licencijas, nuotolinę muzikos transliavimo paslaugą, turinio valdymo paslaugas bei akustikos sprendimus). Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas. Įgyvendinant projektą, įmonė numato sukurti naują paslaugos teikimo schemą, kuri užtikrintų galimybes tapti moderniais ir konkurencingais panašių kompanijų tarpe ir užtikrintų papildomus pardavimus greta tradicinių pardavimų schemos. Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0353 „Inovatyvaus paslaugos dizaino sukūrimas, diegimas ir rinkodarinės inovacijos įmonėje „Shakespeare Music“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. sausio 31 d.

Elektroninės prekybos platformos kūrimas

Įgyvendiname projektą „UAB „Shakespeare Music“ teikiamų paslaugų elektroninės prekybos platformos sukūrimas ir įgyvendinimas“ 2022 m. sausio 28 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-160 projektui „UAB „Shakespeare Music“ teikiamų paslaugų elektroninės prekybos platformos sukūrimas ir įgyvendinimas“ skirtas 49 950,00 Eur finansavimas pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Shakespeare Music yra viena iš kelių kompanijų pasaulyje, teikianti galutinio vartotojo patirties gerinimo paslaugas per muzikos sprendimą verslams (apimantį muzikos licencijas, nuotolinę muzikos transliavimo paslaugą, turinio valdymo paslaugas bei akustikos sprendimus). Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas į vartotoją orientuotas e. komercijos modelis, siekiant užtikrinti įmonės ilgalaikių santykių vystymą su rinkos dalyviais B2B segmente, siekiant užmegzti privilegijuotus ekonominius santykius. Projekto metu kuriamas sisteminis produktas, sujungiantis koncepciją, instrumentus, metodus, dizainą ir teikiamas paslaugas, taip pat aiškus, gerai parengtas kelias, nukreipiantis vartotoją į siekiamą darbo poziciją su minimaliomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis. Kuriamas elektroninis įrankis skirtas pagerinti paslaugos teikimo kokybę, mažinti paslaugos realizavimo kaštus, padidinti vartotojų rinkas, suteikiant pasirinkimo galimybes, teikti išsamią tikslinę informaciją vartotojams. Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0866 „UAB „Shakespeare Music“ teikiamų paslaugų elektroninės prekybos platformos sukūrimas ir įgyvendinimas“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. vasario 4 d.

Kūrybinio turinio kūrimas

Pradedame vykdyti projektą „UAB „Shakespeare Music“ kūrybinio turinio produkto kūrimas“ 2022 m. birželio 27 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-578 projektui „UAB „Shakespeare Music“ kūrybinio turinio produkto kūrimas“ skirtas 75 000 Eur finansavimas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. 2012 m. įkurta UAB „Shakespeare Music“ veikia kaip nepriklausoma valdymo įmonė, siūlanti įvairias muzikos licencijas, paslaugas ir produktus. Shakespeare Music teikia klientams aukštos kokybės muzikos produktus ir paslaugas, modernias licencijavimo schemas ir sudėtingus techninius sprendimus bei paslaugas. Projekto tikslas – naujo, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingo kūrybinio turinio ir formos produkto kūrimas, investuojant į naują konkurencingo skaitmeninio ekonomiką skatinančio kūrybinio turinio formos produktą. Įgyvendindama projektą, UAB „Shakespeare Music“ planuoja sukurti inovatyvius produktus kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui, pritraukti naujų vartotojų, kas leis padidinti įmonės pardavimus ir pelningumą. Įgyvendinusi šį projektą įmonė bus labiau pajėgi prisitaikyti prie rinkos pokyčių, tokiu būdu kartu ir sustiprins savo poziciją rinkoje ir įgis konkurencinį pranašumą. Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0280 „UAB „Shakespeare Music“ kūrybinio turinio produkto kūrimas“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. kovo 31 d.

Shakespeare Music kūrybinės industrijos infrastruktūros
kūrimas

2022 m. liepos 5 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-602 projektui „UAB „Shakespeare Music“ kūrybinės industrijos infrastruktūros kūrimas“ skirtas 151 628,77 Eur finansavimas pagal priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“. 2012 m. įkurta UAB „Shakespeare Music“ yra vienintelė įmonė Lietuvoje, teikianti unikalias muzikos licencijavimo ir muzikos transliavimo paslaugas. „Shakespeare Music“ siūlo „vieno langelio“ principu veikiančią parduotuvę įmonėms, kuri apima visus su muzika ir garsu susijusius klausimus. Bendrovės tikslas – teikti aukštos kokybės muzikos produktus ir paslaugas, modernias licencijavimo schemas ir sudėtingus techninius sprendimus bei paslaugas. Įmonė, startavusi nuo muzikos teikimo komercinėms patalpoms, siekia orientuotis į pasaulinę kūrybinę industriją. Projekto tikslas – naujų skaitmeninės ekonomikos principus atitinkančių paslaugų kūrimas, investuojant į KKI paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą. Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0049 „UAB „Shakespeare Music“ kūrybinės industrijos infrastruktūros kūrimas“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Porozmawiajmy
Pakalbėkime
Let's talk
Pakalbėkime
Bendra & verslasinfo@shakespearemusic.comTeisių turėtojailegal@shakespearemusic.com

Links

Apie musKontaktaiPrivatumasTerminai ir sąlygosEU Projektai