ShakespeareMusic Logo
Shakespeare Music
Eu Projects Hero Image

PROJEKTY

UNII

EUROPEJSKIEJ

Kultura. Innowacje. Nauka. Wolność. Prawa człowieka. Pokój. Równość. Solidarność. Sprawiedliwość. Razem jesteśmy silniejsi.

Eu Projects Background Image

Poszukiwanie nowych rynków

Shakespeare Music realizuje projekt dotyczący poszukiwania nowych rynków zbytu oraz rozszerzenia obecnych rynków. Projekt częściowo finansowany jest z Programu Operacyjnego Inwestycje Funduszy Unii Europejskiej na Litwie. Firma, założona w 2012 roku, oferuje ekskluzywne podkłady muzyczne dla usług biznesowych, w tym licencje na muzykę tworzoną i wykonywaną przez niezależnych artystów. Model biznesowy umożliwia przedsiębiorstwom wspieranie kultury, a artystom promowanie swojej muzyki oraz osiąganie korzyści finansowych. Shakespeare Music liczy na rozszerzenie swojego modelu biznesowego i wejście na nowe rynki, realizując tym samym cele ekspansji na całym świecie. Projekt Shakespeare Music jest częścią Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich trzeciego priorytetu nr 03.2.1-LVPA-K-801 "Promocja konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 'Nowe możliwości LT'". Celem projektu jest wzrost konkurencyjności, poszukiwanie nowych rynków zagranicznych oraz wzmocnienie obecnej pozycji. Shakespeare Music zrealizował cel projektu - "Promocja konkurencyjności Shakespeare Music". Numer projektu to 03.2.1-LVPA-K-801-05-0319, a kwota przeznaczona z europejskich funduszy strukturalnych na inwestycję wynosiła 42 153,00 euro. Projekt trwał 10 miesięcy.

Przełomowe innowacje w

rozwoju branży muzyki cyfrowej

Shakespeare Music prowadzi projekt "Przełomowe innowacje w rozwoju branży muzyki cyfrowej", częściowo finansowany przez Program Operacyjny Inwestycje Funduszy Unii Europejskiej na Litwie. Firma Shakespeare Music powstała w 2012 roku z unikalnym celem gromadzenia tantiem dla właścicieli praw majątkowych własności intelektualnej w alternatywny sposób, działając jako alternatywa dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Firma dąży do dalszego rozwoju przemysłów kulturalnych i kreatywnych, oferując innowacyjne rozwiązania i współpracę między biznesem a kulturą. Firma jest wpływową instytucją w rozwoju cyfrowych przemysłów kreatywnych. Przy wsparciu funduszy unijnych i we współpracy z Uniwersytetem Vytautasa Magnusa oraz Litewską Akademią Muzyki i Teatru firma realizuje projekt, którego celem jest stworzenie adaptacyjnej platformy muzycznej. Budżet projektu wynosi 920 796,53 euro, a do inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr 01.2.2-LVPA-K-856, przyznano 42 153,00 euro. Projekt będzie trwał 24 miesiące.

Innowacyjny design i marketing

Shakespeare Music realizuje projekt "Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań marketingowych", częściowo finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Shakespeare Music oferuje przedsiębiorstwom rozwiązania z zakresu spersonalizowanej muzyki w tle (w tym licencje na muzykę, usługi streamingowe, zarządzanie treścią i instalację akustyczną), które pomagają w podnoszeniu doświadczenia klienta. Działając jako alternatywa dla CMO, firma dąży do dalszego rozwoju przemysłów kulturalnych i kreatywnych, oferując innowacyjne rozwiązania i współpracę między biznesem a kulturą. W celu zachowania unikalnej misji, Shakespeare Music realizuje projekt "Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań marketingowych", częściowo finansowany przez program "Creative checks" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest stworzenie schematu marketingowego, który promuje usługi firmy wśród potencjalnych grup docelowych. W ramach reakcji na pandemię Covid-19, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano inwestycję w wysokości 70 000,00 euro. Projekt o numerze 13.1.1-LVPA-K-861-01-0353 powinien być zrealizowany do 31 stycznia 2023 r.

Rozwój cyfrowej platformy sprzedaży

Shakespeare Music wdraża projekt "Stworzenie i wdrożenie cyfrowej platformy elektronicznej usług świadczonych przez Shakespeare Music", częściowo finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Firma oferuje przedsiębiorstwom rozwiązania w zakresie muzyki tła, dostosowane do ich potrzeb, w tym licencje muzyczne, usługi strumieniowania muzyki, zarządzanie treścią i instalacje akustyczne, w celu podniesienia poziomu doświadczeń klientów. Działając jako alternatywa dla CMO, dąży do dalszego rozwoju przemysłu kulturalnego i kreatywnego poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań i współpracę pomiędzy biznesem a kulturą.

W celu zwiększenia sprzedaży, Shakespeare Music realizuje projekt "Stworzenie i wdrożenie cyfrowej platformy elektronicznej usług świadczonych przez Shakespeare Music", częściowo finansowany z programu "Model e-commerce Covid 19". Celem projektu jest zaoferowanie klientom B2B samoobsługowych usług zakupowych online poprzez stronę internetową Shakespeare Music. Z programu "Model e-commerce Covid 19" jako odpowiedź na pandemię Covid 19, przeznaczono incentive w wysokości 49 950,00 euro. Projekt nr 13.1.1-LVPA-K-860-01-0866. Projekt powinien zostać zrealizowany do 4 lutego 2023 roku.

Tworzenie kreatywnej treści

Shakespeare Music realizuje projekt "Tworzenie kreatywnych treści", który jest częściowo finansowany z programu "Zachęta dla sektora kultury i sektora kreatywnego do tworzenia konkurencyjnych produktów kultury". Firma, założona w 2012 roku, oferuje ekskluzywne tła muzyczne dla biznesów, w tym licencje na muzykę tworzoną i wykonywaną przez niezależnych artystów. Model biznesowy Shakespeare Music to doskonały przykład, w którym firmy mogą wspierać kulturę, a artyści mogą zaprezentować swoją muzykę i uzyskać korzyści finansowe. Aby rozwinąć ten schemat, firma oczekuje stworzenia nowych produktów. W celu konkurowania na arenie międzynarodowej, Shakespeare Music realizuje projekt "Tworzenie kreatywnych treści". Celem projektu jest stworzenie unikalnych i wysokiej jakości treści, które uzupełnią możliwości firmy do konkurowania na rynku międzynarodowym. Projekt ten został częściowo sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 000,00 euro. Numer projektu to 13.1.1-LVPA-K-310-01-0280. Projekt powinien zostać zrealizowany do 31 marca 2023 roku.

Kreacja branży kreatywnej w Shakespeare Music

Firma Shakespeare Music realizuje projekt "Tworzenie przemysłu kreatywnego przez Shakespeare Music", częściowo finansowany z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz z motywacyjnego programu "Poprawa infrastruktury firm działających w branży kulturalnej i kreatywnej". Firma powstała w 2012 roku i oferuje ekskluzywne podkłady muzyczne do usług biznesowych, w tym licencje na muzykę tworzoną i wykonywaną przez niezależnych artystów. Model biznesowy firmy umożliwia wspieranie kultury przez przedsiębiorstwa, a artyści mogą w ten sposób zaprezentować swoją muzykę i uzyskać korzyści finansowe. W celu rozwoju tego schematu firma oczekuje na stworzenie nowych środków dostępu do produktów i usług. Wychodząc naprzeciw międzynarodowej konkurencji, Shakespeare Music wdraża projekt "Tworzenie przemysłu kreatywnego przez Shakespeare Music". Celem projektu jest stworzenie usługi streamingu muzyki, w której muzyka jest przesyłana do lokalu klienta z chmury. Projekt ten otrzymał dotację w wysokości 151 628,77 euro z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. Projekt ten ma numer 13.1.1-LVPA-K-309-01-0049, a jego realizacja powinna zostać zakończona do 31 sierpnia 2023 roku.

Let's talk
Porozmawiajmy
Pakalbėkime
Porozmawiajmy
Ogólne i biznesoweinfo@shakespearemusic.comPosiadacze prawlegal@shakespearemusic.com

Linki

O nasKontaktPolityka prywatnościRegulaminProjekty Unijne